art+bits festival

13.11.2015 / piątek

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
 • Wernisaż wystawy głównej

  20.30 - 22.00 / ASP

  Morehshin Allahyari
  Florian Born
  Aleksander Caban
  Drzach&Suchy
  Taylor Levy
  Simone Rebaudengo
  Martin Reiche
  Superflux
  Ryszard Winiarski
  Zimoun

  • Morehshin Allahyari: Material Speculation: ISIS
  • Florian Born: Mechanical Pi
  • Aleksander Caban: A.L.I.C.E.
  • Drzach & Suchy: tik-tak
  • Drzach & Suchy: hand in hand
  • Taylor Levy: 24 switch pixel
  • Simone Rebaudengo: Ethical Things
  • Simone Rebaudengo: Addicted Products
  • Martin Reiche: Drone Garden
  • Martin Reiche: CCTV 2.0
  • Superflux: Open Informant
  • Superflux: Drone Aviary
  • Ryszard Winiarski: Gra 10×10 – przebieg logiczny
  • Ryszard Winiarski: fragment serii Rysunków
  • Ryszard Winiarski: matryca litograficzna
  • Zimoun: 150 PREPARED DC-MOTORS, FILLER WIRE 1.0mm
 • Klasyka nowych mediów

  16.45 - 18.00 / ASP

  Klasyka nowych mediów

  panel dyskusyjny

  Prelegenci:

  Piotr Zawojski
  Ryszard W. Kluszczyński
  Sidey Myoo
  Ewa Wójtowicz
  Piotr Celiński

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nowe media zyskały status pełnoprawnego gatunku twórczości artystycznej. Kluczowe dla historii nowych mediów realizacje zaprezentowane zostaną w formie specjalnie przygotowanej publikacji, uzupełnionej o panel dyskusyjny i projekcję video wybranych prac.

  Prowadzenie: Piotr Zawojski

  Rejestracja zakończona

 • Design spekulatywny

  18.15 - 20.15

  Design spekulatywny

  panel dyskusyjny

  Prelegenci:

  Superflux
  panGenerator
  Simone Rebaudengo

  Wobec szybkiego tempa zmian społecznych i technologicznych rolą projektowania nie jest już tylko rozwiązywanie dzisiejszych problemów, lecz także przewidywanie nowych zjawisk i sytuacji. Design staje się czymś więcej, niż tylko narzędziem, kształtując sposób myślenia o najbliższej przyszłości.

  Prowadzenie: Paulina Grabowska

  Rejestracja zakończona

 • Analogue Algorithms

  10.00 - 18.00

  Analogowe algorytmy: warsztaty rysowania danych

  warsztaty

  Prelegenci:

  Stefanie Posavec

  Dane są surowcem, który może posłużyć do stworzenia różnych produktów, takich jak wizualizacje danych, infografiki lub dzieła sztuki oparte na danych. Surowiec ten podlega jednak zazwyczaj obróbce cyfrowej, a do rzadkości należą próby jego kształtowania w namacalny, fizyczny sposób. Jaki wpływ na nasze podejście i wrażliwość w ramach projektu dotyczącego danych miałoby rozpoczęcie pracy od węgla drzewnego i papieru zamiast kodu i ekranu komputera?

  Na tym warsztacie, dane będą stanowiły nasz model ustawiony na cokole, a my będziemy starali się tworzyć układy wizualne oparte na danych, wykorzystując jako punkt wyjścia tradycyjne metody i materiały.

  Postaramy się stworzyć system generatywny za pomocą ręcznego procesu projektowania, w którym uczestnik (ze wszystkimi jego niedoskonałościami) zajmie miejsce komputera/kompilatora, upatrując w tych niedoskonałościach korzyści, a nie przeszkód.

  Będziemy zastanawiać się nad bogatszymi emocjonalnie i fakturowo, niż tradycyjne metody wizualizacji, sposobami przekazywania danych oraz odkrywać wpływ różnych technik plastycznych i materiałów na przekazywanie informacji, w nadziei na odnalezienie tej jakże trudnej do uzyskania równowagi pomiędzy czytelnością i względami estetycznymi.

  Dzięki warsztatom, uczestnicy uzyskają dostęp do innego punktu wyjściowego w procesie pracy z danymi i kształtowaniem ich estetyki (nawet jeśli w dalszym stadium proces zostanie przeniesiony na komputer / przetworzony w kod komputerowy).

  Piątek: 10:00 – 18:00

  Warsztat prowadzony w języku angielskim.

  Rejestracja zakończona

 • Data storytelling cz.1

  10.00 - 18.00

  Data storytelling

  warsztaty

  Prelegenci:

  NAND Studio

  Jak tworzyć czytelne i atrakcyjne dla użytkowników narracje za pomocą multimediów i wizualizacji danych? Twórcy berlińskiego studia projektowego NAND zaprezentują uczestnikom warsztatów metody i narzędzia wykorzystania zbiorów danych do opowiadania historii online.

  Warsztat dwudniowy
  piątek: 10:00 – 18:00
  sobota: 10:00 – 15:00

  Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

  Rejestracja zakończona

 • Instalacje rozproszone cz.1

  10.00 - 18.00

  Dotykowe instalacje rozproszone

  warsztaty

  Prelegenci:

  Szymon Kaliski

  Warsztaty skierowane są dla osób, które mają wstępne doświadczenie z wykorzystaniem technologii w sztuce, szczególnie dla VJów, muzyków elektronicznych, kreatywnych programistów i pasjonatów nowych mediów. Własny warsztat „artystyczny” (choćby minimalny) jest niezbędnie potrzebny.

  W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie stworzą interaktywne instalacje oparte na technologii Bare Conductive – przewodzącej farby i mikrokontrolera opartego na Arduino. Zbudują prototypy sytuacji, w których dotyk niecodziennych przestrzeni staje się motorem napędzającym interakcję.

  W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu obsługi płytki Bare Conductive, budowaniu instalacji interaktywnych złożonych z wielu komputerów, oraz pracy w projektach multimedialnych.
  Uczestnikom powinno być bliskie przynajmniej jedno z haseł: OSC, Arduino, Processing, openFrameworks, Max/MSP, Pure Data, Ableton Live, VVVV, Modul8, Resolume (lub podobne).

  Warsztat dwudniowy
  piątek: 10:00 – 18:00
  sobota: 10:00 – 15:00

  Rejestracja zakończona

 • Hakuj śląski transport!

  18.00 - 20.00

  Hakuj śląski transport! - Hackathon

  warsztaty

  Jakie wyzwania stoją przed konurbacją górnośląską w dziedzinie transportu? Jak wyobrażacie sobie idealny system transportowy? Jakie działania możemy podjąć, aby przybliżyć Śląsk do ideału?

  Na te pytania postaramy się wspólnie odpowiedzieć w formie warsztatowo-hakatonowej. Zaczynamy w piątek prelekcją na temat stanu śląskiego transportu. Po niej w formie warsztatów zdefiniujemy obecne wyzwania i wizję na przyszłość. Będziemy posiłkować się wojewódzkimi opracowaniami, ale koniec końców liczy się to, co widzimy jako mieszkańcy. Piątkowe spotkanie zakończymy wybraniem najistotniejszych wyzwań, dla których w kolejnej części będziemy poszukiwać oddolnych rozwiązań.

  Sobota jest dniem inspiracji. Bogata oferta warsztatów w ramach festiwalu powinna nam dostarczyć narzędzi i energii do stworzenia ciekawych rozwiązań. Wykorzystajmy ten dzień także do porozmawiania o zdefiniowanych wyzwaniach w gronie znajomych i rodziny.

  W niedzielę spotykamy się ponownie, aby zaproponować rozwiązania dla postawionych wyzwań. Zaprojektujemy usługi dostarczające wartość dla mieszkańców, opracujemy dane, aby na nich wnioskować, zakodujemy prototypy rozwiązań.

  Wydarzenie przygotowane we współpracy z Fundacją ePaństwo i projektem Koduj dla Polski.

  Zarejestruj się na hackaton.

14.11.2015 / sobota

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
 • Wystawa

  10.00 - 22.00

  Morehshin Allahyari
  Florian Born
  Aleksander Caban
  Drzach&Suchy
  Taylor Levy
  Simone Rebaudengo
  Martin Reiche
  Superflux
  Ryszard Winiarski
  Zimoun

  • Morehshin Allahyari: Material Speculation: ISIS
  • Florian Born: Mechanical Pi
  • Aleksander Caban: A.L.I.C.E.
  • Drzach & Suchy: Tik Tak
  • Drzach & Suchy: Hands On
  • Taylor Levy: 24 switch pixel
  • Simone Rebaudengo: Ethical Things
  • Simone Rebaudengo: Addicted Products
  • Martin Reiche: Drone Garden
  • Martin Reiche: CCTV 2.0
  • Superflux: Open Informant
  • Superflux: Drone Aviary
  • Ryszard Winiarski: Gra 10×10 – przebieg logiczny
  • Ryszard Winiarski: fragment serii Rysunków
  • Ryszard Winiarski: matryca litograficzna
  • Zimoun: 150 PREPARED DC-MOTORS, FILLER WIRE 1.0mm
 • The Science of Culture

  15.00 - 16.00

  The Science of Culture

  wykład

  Prelegenci:

  Lev Manovich

  Wykład zostanie zaprezentowany w formie nagrania, następnie będziemy kontynuować dyskusję z autorem online.

  Jak można przedstawić interpretację kultury poprzez dane? Jakie są unikalne możliwości obliczeniowej analizy dużych ilości danych kulturalnych w porównaniu do klasycznych metod jakościowych stosowanych w naukach humanistycznych i naukach społecznych? Jak korzystać z technik ilościowych do badania kluczowej formy kulturowej naszej ery – mediów interaktywnych?  Lev Manovich prezentuje dorobek laboratorium badawczego Software Studies Initiative.

  Prowadzenie: Anna Maj

  Rejestracja zakończona

 • Civic Technologies

  16.00 - 17.00

  Tool or therapy? The Politics of Participation in Civic Technologies

  wykład

  Prelegenci:

  Dietmar Offenhuber

  „Inteligentne miasto” umarło. To zdanie to nie prowokacja ani osobista opinia autora, to obserwacja. Wydaje się, że nawet najaktywniejsi propagatorzy idei „inteligentnych miast” stracili w nie wiarę. Z drugiej strony są zwolennicy Obywatelskich Technologii, którzy nieustannie podkreślają zalety tego podejścia dla społeczeństwa i instytucji. Każda koncepcja przyszłego miasta będzie musiała uporać się ze starciem tych dwóch przeciwstawnych sił: dylemat pomiędzy twórczą energią projektów partycypacyjnych i oczekiwaniem długowieczności, niezawodności i odpowiedzialności.

  Prowadzenie: Anna Maj

  Rejestracja zakończona

 • Kultura hackowania

  10.00 - 12.30

  Kultura hackowania

  panel dyskusyjny

  Prelegenci:

  Raphaël de Courville
  Régine Debatty
  Niklas Roy
  Drzach&Suchy

  Hackerstwo rozumieć można jako biegłość w obsłudze współczesnych, fizycznych i cyfrowych narzędzi, znajomość zasad ich działania i umiejętność przekształcania ich na własne potrzeby. Tego typu techniczne kompetencje są podstawą dla działalności krytycznej, społecznej i artystycznej prezentowanej w ramach panelu.

  Zarejestruj się na wykłady

 • Wizualizacja danych

  17.15 - 19.15

  Wizualizacja wiedzy

  panel dyskusyjny

  Prelegenci:

  Moritz Stefaner
  Stefanie Posavec
  NAND Studio

  Rosnąca liczba informacji w Sieci wymusza powstanie nowych narzędzi, ułatwiających budowanie czytelnych i atrakcyjnych komunikatów. Coraz większą wagę zyskuje zagadnienie pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji dużych zbiorów danych. Interesującym aspektem tego procesu jest jego wpływ na model wytwarzania wiedzy w społeczeństwie sieci.

  Prowadzenie: Anna Maj

  Rejestracja zakończona

 • Lightning Talks

  19.15 - 20.00

  Lightning Talks

  panel dyskusyjny

  Krótkie, siedmiominutowe prezentacje przygotowane przez uczestników festiwalu. Okazja do zapoznania się z najnowszymi spostrzeżeniami, narzędziami i projektami z pogranicza sztuki i technologii. Jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia, Ty również możesz zgłosić swoją prezentację i stać się prelegentem na festiwalu art+bits!

  Prelegenci:
  Wiesław Bartkowski
  Lukas Franciszkiewicz (Takram, London)
  Karol Jędrasiak
  Michał Jurgielewicz (NAS-DRA)
  Szymon Kaliski

  Prowadzenie: Anna Widera

   

 • Who Governs the Smart City?

  10.00 - 11.30

  Who Governs the Smart City?

  seminarium

  Prelegenci:

  Dietmar Offenhuber

  Who Governs the Smart City? Accountability and Data Governance

  Podczas gdy kolejne polskie miasta planują dołączenie do ekskluzywnego grona tzw. inteligentnych miast (Smart Cities), warto zapytać o konsekwencje inwestycji w infrastrukturę przetwarzania miejskich danych. Czy rzeczywiście pomoże ona rozwiązać najważniejsze problemy polskich miast? Kto skorzysta z niej w największym stopniu? Mieszkańcy, administracja i władze, a może duże firmy technologiczne zarządzające infrastrukturą i oprogramowaniem? Seminarium skierowane jest do badaczy miasta, urzędników, aktywistów miejskich, programistów aplikacji, inżynierów i innych osób zainteresowanych wykorzystaniem danych do poprawy jakości życia w ośrodkach miejskich. Spotkanie odbywa się w ramach cykl dyskusji na temat idei inteligentnych miast, realizowanego przez Medialab Katowice we współpracy z Fundacją Res Publica i Magazynem Miasta.

  Zarejestruj się na to seminarium

 • Dekonstruowanie selfiecity

  11.45 - 13.15

  Analityka kulturowa. Dekonstruowanie projektu selfiecity

  seminarium

  Prelegenci:

  Moritz Stefaner

  Czego można dowiedzieć się o skomplikowanych zjawiskach kulturowych dzięki wykorzystaniu wizualizacji metadanych, analizy obrazów i analityki kulturowej? Uczestnicy seminarium poznają założenia projektu selfiecity i poszczególne etapy procesu projektowego podczas jego realizacji. Dowiedzą się, jak wieloaspektowe podejście do analizy i wizualizacji danych może stać się całkowicie nowym narzędziem badania kultury.

  Zarejestruj się na seminarium

 • Data Storytelling cz.2

  10.00 - 15.00

  Data Storytelling

  warsztaty

  Prelegenci:

  NAND Studio

  Jak tworzyć czytelne i atrakcyjne dla użytkowników narracje za pomocą multimediów i wizualizacji danych? Twórcy berlińskiego studia projektowego NAND zaprezentują uczestnikom warsztatów metody i narzędzia wykorzystania zbiorów danych do opowiadania historii online.

  Warsztat dwudniowy
  piątek: 10:00 – 18:00
  sobota: 10:00 – 15:00

  Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

  Rejestracja zakończona

 • Instalacje rozproszone cz.2

  10.00 - 15.00

  Dotykowe instalacje rozproszone

  warsztaty

  Prelegenci:

  Szymon Kaliski

  Warsztaty skierowane są dla osób, które mają wstępne doświadczenie z wykorzystaniem technologii w sztuce, szczególnie dla VJów, muzyków elektronicznych, kreatywnych programistów i pasjonatów nowych mediów. Własny warsztat „artystyczny” (choćby minimalny) jest niezbędnie potrzebny.

  W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie stworzą interaktywne instalacje oparte na technologii Bare Conductive – przewodzącej farby i mikrokontrolera opartego na Arduino. Zbudują prototypy sytuacji, w których dotyk niecodziennych przestrzeni staje się motorem napędzającym interakcję.

  W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu obsługi płytki Bare Conductive, budowaniu instalacji interaktywnych złożonych z wielu komputerów, oraz pracy w projektach multimedialnych.
  Uczestnikom powinno być bliskie przynajmniej jedno z haseł: OSC, Arduino, Processing, openFrameworks, Max/MSP, Pure Data, Ableton Live, VVVV, Modul8, Resolume (lub podobne).

  Warsztat dwudniowy
  piątek: 10:00 – 18:00
  sobota: 10:00 – 15:00

  Rejestracja zakończona

 • ABC Syntezy cz.1

  10.00 - 14.30

  ABC Syntezy

  warsztaty

  Prelegenci:

  Piotr Ceglarek
  Jan Dybała

  W ramach festiwalu art+bits Biuro Dźwięku Katowice przeprowadzi dwudniowe warsztaty poświęcone podstawom syntezy i technikom przetwarzania dźwięku, przy użyciu małych ale dobrze wyposażonych urządzeń Teenage Engineering do generowania i komponowania rytmu – PO-12, basu – PO-14 oraz melodii PO-16.

  Warsztat dwudniowy
  sobota: 10:00 – 14:30
  niedziela: 11:30 – 16:30

  Rejestracja zakończona

 • Dźwiękowe eksperymenty

  15.00 - 17.00

  Dźwiękowe eksperymenty - warsztat dla dzieci

  warsztaty

  Prelegenci:

  Joanna Bronisławska

  Dźwięki są tworzywem tak samo jak nowa plastelina w pudełku. Co z niej ulepisz, zależy od Ciebie. Pomieszamy, potniemy, zapętlimy – będzie brzmiało, będzie grzmiało, będzie grało. Młody DJ potrafi!

  Warsztaty dla najmłodszych poszukiwaczy przygód dźwiękowych (w wieku 9–12 lat) z wykorzystaniem prostych generatorów rytmu, basu oraz melodii stworzonych przez firmę Teenage Engineering. Uczestnicy poznają od podstaw zasady tworzenia i syntezowania dźwięków generowanych przez łatwe w obsłudze urządzenia elektroniczne.

  Rejestracja na warsztat

 • Jedna z możliwych dróg

  20.30 - 21.00

  Jedna z możliwych dróg

  performance

  Michał Szota
  Edgar Bąk

  Performans wizualny. Miksowany na żywo screencast interakcji z niecodziennymi, nietypowymi, niezwykłymi, obojętnymi wobec użyteczności interfejsami użytkownika. Wygenerowana, oprogramowana, intensywna opowieść ze snu. W głośnikach eksperymentalna ścieżka audio Edgara Bąka.

 • Sculpture

  21.00 - 22.00

  Sculpture

  koncert

  Sculpture

  Gwiazdą wieczoru będzie Sculpture – duet twórców audiowizualnych: Dana Hayhursta (muzyka) i Reubena Sutherlanda (animacje). Ich performanse są swoistym amalgamatem wielu technik i nurtów: muzyki elektronicznej, sztuki kinetycznej, komiksowej, abstrakcyjnych animacji, technik manipulacji materiałem przez cięcia i montaż, samplingu, aleatoryzmu, programowania algorytmicznego i improwizacji na żywo.

  19.00 – SPOTKANIE ZE SCULPTURE
  Dan Hayhurst i Reuben Sutherland opowiedzą o procesie twórczym z technicznej i konceptualnej perspektywy.

  Koncert przygotowuje Biuro Dźwięku Katowice.

 • Afterparty

  22.00 - 2.00 / Drzwi Zwane Koniem

  Afterparty

  koncert

  Chino & Olivia

  Afterparty przygotowane przez Biuro Dźwięku Katowice

15.11.2015 / niedziela

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
 • Wystawa

  10.00 - 20.00

  Morehshin Allahyari
  Florian Born
  Aleksander Caban
  Drzach&Suchy
  Taylor Levy
  Simone Rebaudengo
  Martin Reiche
  Superflux
  Ryszard Winiarski
  Zimoun

  • Morehshin Allahyari: Material Speculation: ISIS
  • Florian Born: Mechanical Pi
  • Aleksander Caban: A.L.I.C.E.
  • Drzach & Suchy: tik-tak
  • Drzach & Suchy: hand in hand
  • Taylor Levy: 24 switch pixel
  • Simone Rebaudengo: Ethical Things
  • Simone Rebaudengo: Addicted Products
  • Martin Reiche: Drone Garden
  • Martin Reiche: CCTV 2.0
  • Superflux: Open Informant
  • Superflux: Drone Aviary
  • Ryszard Winiarski: Gra 10×10 – przebieg logiczny
  • Ryszard Winiarski: fragment serii Rysunków
  • Ryszard Winiarski: matryca litograficzna
  • Zimoun: 150 PREPARED DC-MOTORS, FILLER WIRE 1.0mm
 • Oculus Rift

  10.00 - 18.00 / ASP

  Oculus Rift

  warsztaty

  Prelegenci:

  Aleksander Caban

  Jesteś zafascynowany wirtualną rzeczywistością? Lubisz nowe technologiczne gadżety? Na warsztatach dowiesz się jak stworzyć wirtualną przestrzeń w silniku Unreal Engine 4 pod gogle VR Oculus Rift. Nauczysz się podstaw pracy z silnikami gier oraz zasad tworzenia aplikacji pod VR. Warsztaty są skierowane do wszystkich zainteresowanych VR lub grami komputerowymi.

  Niedziela: 10:00 – 18:00

  Rejestracja zakończona

 • ABC Syntezy cz.2

  11.30 - 16.30

  ABC Syntezy

  warsztaty

  Prelegenci:

  Piotr Ceglarek
  Jan Dybała

  W ramach festiwalu art+bits Biuro Dźwięku Katowice przeprowadzi dwudniowe warsztaty poświęcone podstawom syntezy i technikom przetwarzania dźwięku, przy użyciu małych ale dobrze wyposażonych urządzeń Teenage Engineering do generowania i komponowania rytmu – PO-12, basu – PO-14 oraz melodii PO-16.

  Warsztat dwudniowy
  sobota: 10:00 – 14:30
  niedziela: 11:30 – 16:30

  Rejestracja zakończona

 • Hakuj śląski transport!

  10.00 - 18.00

  Hakuj śląski transport! - Hackathon

  warsztaty

  Jakie wyzwania stoją przed konurbacją górnośląską w dziedzinie transportu? Jak wyobrażacie sobie idealny system transportowy? Jakie działania możemy podjąć, aby przybliżyć Śląsk do ideału?

  Na te pytania postaramy się wspólnie odpowiedzieć w formie warsztatowo-hakatonowej. Zaczynamy w piątek prelekcją na temat stanu śląskiego transportu. Po niej w formie warsztatów zdefiniujemy obecne wyzwania i wizję na przyszłość. Będziemy posiłkować się wojewódzkimi opracowaniami, ale koniec końców liczy się to, co widzimy jako mieszkańcy. Piątkowe spotkanie zakończymy wybraniem najistotniejszych wyzwań, dla których w kolejnej części będziemy poszukiwać oddolnych rozwiązań.

  Sobota jest dniem inspiracji. Bogata oferta warsztatów w ramach festiwalu powinna nam dostarczyć narzędzi i energii do stworzenia ciekawych rozwiązań. Wykorzystajmy ten dzień także do porozmawiania o zdefiniowanych wyzwaniach w gronie znajomych i rodziny.

  W niedzielę spotykamy się ponownie, aby zaproponować rozwiązania dla postawionych wyzwań. Zaprojektujemy usługi dostarczające wartość dla mieszkańców, opracujemy dane, aby na nich wnioskować, zakodujemy prototypy rozwiązań.

  Wydarzenie przygotowane we współpracy z Fundacją ePaństwo i projektem Koduj dla Polski.

  Zarejestruj się na hackaton.

 • Pierwsze styki

  11.30 - 13.30

  Pierwsze styki z elektroniką - warsztat dla dzieci

  warsztaty

  Prelegenci:

  Urszula Mitas

  Jak sprawić, by namalowany kot miauczał, a pies szczekał? Lub kot szczekał, a pies miauczał? Jak podłożyć głos do narysowanego komiksu? Jak zagrać koncert na pomarańcze, łyżki i banany? Będziemy malować, wyklejać, stemplować, wczepiać – aż obrazy przemówią!

  Tego wszystkiego dowiedzą się najmłodsi uczestnicy festiwalu art+bits (w wieku 9–12 lat) w trakcie warsztatów, na których poznają płytki elektroniczne od Bare Conductive układy bazujące na platformie Arduino, zdolne wykrywać dotyk. Uczestnicy wykonają pracę graficzną (rysunek, wyklejankę), a następnie połączą ją z dźwiękiem, wykorzystując elektronikę.

  Rejestracja na warsztat